Zastupování během dovolených

Gynekologie:4.7.-17.7. MUDr. Jan Brychta, Na Terasách, Jihlava, tel.:775797075

                      8.8.-21.8. MUDr. Michal Škurla, Vrchlického 57 DZ Jihlava,tel.: 799524932

Dětské odd.: 1.-12.8.2022 MUDr. Křivánková, Lékařský dům,tel.:567214443