Dětské oddělení

MUDr. Kalčíková: 1.-12.8.2022 -  dovolená. Zastupuje MUDr. Křivánková.